how to design a website

Yeşil Kart Sigortası.

Green Kartta %40 Varan İndirim Avantajı. En ucuz Green Kart Sigortası. OFEN'de

Yeşil Kart Sigortası Nedir

  Yeşil Kart Sertifikası, 50’ye yakın ülkede uygulanan ve zorunlu trafik sigortasının koşullarını taşıyan bir sigorta şeklidir. Üye ülkelerde sistemin işleyişini temin etmek üzere Yeşil Kart Büroları kurulmuştur. Bizde de Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu ismiyle bu büro kurulmuştur. Bütün sigorta şirketleri de bu büroya üyedir. Sigorta şirketleri Yeşil Kart sigortası yaparken sadece aracın zorunlu trafik sigortasının olup olmadığına bakarlar ve düzenledikleri Yeşil Kart Sertifikası’nı büro adına düzenlerler. Herhangi bir tazminat ödeme yükümlülükleri yoktur. Ülkemizdeki Yeşil Kart sigortalı araçların trafik kazası geçirmeleri ve bir hasara neden olmaları dumunda tazminat ödemelerini, sigorta şirketleri değil büro yapmaktadır.
  Yeşil Kart Sertifikası’na sahip olan bir araç, ülke dışında bulunduğu sırada bir kaza yaptığında ve ölüm veya yaralanma şeklinde bir zarara neden olduğunda ya da yasal sorumluluk gerektiren bir duruma düştüğünde, o ülkenin yasal düzenlemeleri ve limitleri içinde kalmak koşulu ile, ortaya çıkan hasarlar için güvence almış olmaktadır.
  Ülkemiz 1953 yılında bu sisteme girmiştir ve o günden bugüne sistem sorunsuz olarak işlemiştir. Ülkemize giriş yapan bir motorlu araç, sistemde bulunan bir ülkeden geliyorsa ve Yeşil Kart Sertifikası’na sahipse, sınırda ayrıca bir zorunlu trafik sigortası yaptırmasına gerek yoktur. Aynı şekilde ülke dışına çıkan bir motorlu araç, ülkemizdeki herhangi bir sigorta acentesinden Yeşil Kart Sertifikası edinmişse, sisteme üye bir ülkede ayrıca bir sigorta yaptırmak zorunda kalmayacaktır.
  Yeşil Kart sigortası yaptırmış bir araç ülkemizde bir trafik kazası geçirirse ve maddi veya bedensel bir zarara neden olursa, bu zararların ödenmesi Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu’ndan talep edilecektir. Buna karşılık, Yeşil Kart sigortası yaptırmış bir araç sisteme üye bir ülkede bir trafik kazası geçirirse ve maddi veya bedensel bir zarara neden olursa, bu zararların ödenmesi, o ülkedeki Yeşil Kart Bürosu’ndan talep edilecektir.
  Tazminat ödemeleri, kazanın meydana geldiği ülkede geçerli olan yasal sigorta limitlerine ve yasal düzenlemelere uyularak yapılacaktır.

Etiketler: yeşil kart sigortası, Green Kart Sigortası Neden Yapılır, Esenyurt en ucuz yeşil kart sigortası, Bahçeşehir yeşil kart sigortası, Esenkent yeşil kart sigortası, Avcılar En Ucuz yeşil kart sigortası, Beylikdüzü yeşil kart sigortası, Başakşehir yeşil kart sigortası, Parseller yeşil kart sigortası, Slivri yeşil kart sigortası, Çorlu En Ucuz yeşil kart sigortası,Tekirdağ yeşil kart sigortası, Çekmece yeşil kart sigortası, İstanbul yeşil kart sigortası, Edirne En ucuz yeşil kart sigortası,Sarıye yeşil kart sigortası, Bakırköy yeşil kart sigortası, Ofen yeşil kart sigortası, Ofen Sigorta, En iyi yeşil kart sigortası

Green Kart sistemi, üye ülkelerde kurulan Yeşil Kart Büroları ve o ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketleri aracılığı ile yürütülmektedir. Sigorta şirketleri, talep edilmesi halinde, zorunlu trafik sigortasına sahip araçlara, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu adına Green Kart Sertifikası düzenlemektedir. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, ülkemizdeki Yeşil Kart bürosudur.

Ülkemize giriş yapan yabancı plakalı bir araç eğer sisteme üye bir ülkeden geliyorsa ve Green Kart Sertifikası’na sahip değilse, sınırda zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda kalacaktır.

Ülke dışında araç kullanılırken, bir başka araca veya üçüncü kişilere maddi ya da ölüm veya yaralanma gibi bir bedensel zarar verilirse, bu zararlar o ülkede bulunan Yeşil Kart Bürosu tarafından karşılanacaktır. Büro, kazanın olduğu tarihinte geçerli bir Yeşil Kart sigortası olmak koşulu ile, kazanın oluş şekli ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar, varsa mahkeme çağrılarının ve davaların muhatabı olur, gerekli incelemeleri yapar ve tazminat tutarını öder. Büro bu çalışmaları yaparken, Yeşil Kart Sertifikası’nı düzenleyen yabancı sigorta şirketinin çıkarlarını kollamakla da yükümlüdür.

Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu’nun 2014 yılında ödediği tazminat rakamlarına bakılırsa, birinci sırada Almanya (4.7 milyon TL), ikinci sırada İngiltere (2.0 milyon TL) ve üçüncü sırada Bulgaristan (1.8 milyon TL) bulunuyor. Toplam ödenen tazminat miktarı ise 15.0 milyon TL. Tazminat ödemeleri, kazanın meydana geldiği ülkede geçerli olan yasal sigorta limitlerine ve yasal düzenlemelere uyularak yapılmaktadır.

Yeşil Kart sigortasının sağladığı güvenceler nelerdir? Yeşil Kart Sertifikası’nın alınabilmesi için öncelikle motorlu araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortasını yaptırmış olmaları gerekir demiştik. Bu açından bakılınca Yeşil Kart sigortadının sağladığı güvenceler ve teminat tutarları, zorunlu trafik sigortasının verdiği güvenceler ve teminat tutarları ile aynıdır. Yani Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilen ve sigorta şirketlerinin uymak zorunda oldukları zorunlu trafik sigortası teminat tutarları Yeşil Kart sigortaları için de geçerlidir.

Bu durumda, Yeşil Kart sigortaları da, zorunlu trafik sigortalarında olduğu gibi aşağıdaki teminatları vermektedir:

• Bir kaza yaşanması halinde kişi başına verilecek ölüm ve tedavi masrafları

• Bir kaza yaşanması halinde kaza başına verilecek ölüm ve tedavi masrafları

• Bir kaza yaşanması halinde kaza başına ödenecek maddi zararlar

Bu uygulamanın iki temel amacı bulunuyor. Birinci amaç ülkeler arasında yolculuk yapan motorlu araç sürücülerinde yardımcı olmak, ikinci amaç ise bu araç sürücülerinin yolculuk yaptıkları ülkelerde bir trafik kazası yaşaması durumunda, bu kazada zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır. Bunun için o ülkeye girerken ayrı bir sigorta yaptırılmasına da gerek yoktur. Yeşil Kart Sertifikası bunu sağlayacaktır.

Bu sistemin yürümesi için her ülkede Yeşil Kart Büroları kurulmuştur ve her ülkenin sigorta şirketleri bu büroların üyesi durumundadır. Sigorta şirketleri bu bürolar adına Yeşil Kart Sertifikası düzenlerler ancak tazminat ödemesi yapma yükümlülükleri yoktur.

Ülke dışından yabancı plakalı araçlarla gelenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Yeşil Kart Sertifikası üzerinde Türkiye’nin adının üzeri çizilmiş olabilir ya da üzerinde, Türkiye’nin sadece Avrupa yakası gibi bir ibare yer almış olabilir. Bu durumda ülkeye giriş sırasında yeniden zorunlu trafik sigortası yaptırmak gerekiyor.

Yeşil Kart Sertifikası mutlaka bilgisayar çıktısı olmalıdır. Elle doldurulmuş bir Yeşil Kart Sertifikası geçerli değildir. Ayrıca Yeşil Kart Sertifikası üzerinde sigorta numarası bulunmalıdır. Eğer Yeşil Kart Sertifikası bilgisayar çıktısı değilse ya da üzerinde sigorta numarası yoksa, ülkeye giriş sırasında yeniden zorunlu trafik sigortası yaptırmak gerekiyor.

Yeşil Kart Sertifikası, sigorta şirketleri tarafından Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu adına düzenlenmektedir. Yapılan sigorta sözleşmesi aslında karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarına uygun olarak düzenlenir. Sadece genel şartların ikinci maddesi, Yeşil Kart sistemine uymamaktadır. Çünkü bu madde zorunlu trafik sigortasının sadece Türkiye sınırları içinde geçerli olduğunu ifade eder. Oysa Yeşil Kart Sertifikası, sisteme dahil ülkelerde geçerli olacaktır.

Yeşil Kart Sertifikası sisteminde sigorta şirketi, yabancı ülkelerde motorlu aracın kullanılması sırasında meydana gelecek trafik kazalarında, o ülkenin zorunlu trafik sigortası limitleri içinde güvence vermektedir.

Yeşil Kart Sertifikası sisteminde sigorta şirketlerinin ne kadar prim talep edeceklerine Hazine Müsteşarlığı karar vermektedir.

Yeşil Kart Sertifikası daha kısa süreli olarak yapılmışsa, talep edilecek prim miktarı yıllık prim üzerinden şu şekilde hesaplanacaktır:

15 güne kadar yüzde 20
1 aya kadar yüzde 25
2 aya kadar yüzde 35
3 aya kadar yüzde 45
4 aya kadar yüzde 55
5 aya kadar 65
6 aya kadar 75
6 ayı geçen sigortalarda tamamı
Görüldüğü gibi primler sabit tutulduğundan, değişkenliği sadece Euro kurları yapmaktadır. Bu yüzden de en uygun Yeşil Kart sigortası arayışı pratikte fazla bir önem taşımamaktadır. 

1. Bütün Yeşil Kartlar BM Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubu tarafından kabul edilmiş formda olmalıdır.
2. Yeşil Kart; yeşil renkte olmak zorundadır.
3. Kartın üzerinde herhangi bir tahrifat yapılamaz.
4. Mevcut bir bölüm silinemez.
5. Yeşil Kartın üzerindeki hiçbir bilgi değiştirilemez.
6. Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre’nin simgesi aynı kutuda yer alır.
7. Diğer her ülkenin kendine ait simgeleri ayrı kutulardadır.
8. Bürolar Konseyi internet sitesinin adresi Yeşil Kartlarda yazılı olmak ve sayfanın arka yüzünde bulunmak zorundadır.
9. Bir ülkenin uluslararası kısaltmasının yazılı olduğu kutunun üzeri çizili ise Yeşil Kart o ülkede geçerli değildir.
10. Yeşil kartın üst kısmında “Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortası” ibaresi yeşil kartı düzenleyen ülke ana dilinde ve aynı zamanda İngilizce ve Fransızca olarak yazılı olmalıdır.
11. Yeşil Kartın geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihi kartın üzerinde yazılı olmalıdır. Bu tarihler aracın Türkiye’de bulunacağı tarihleri kapsamalıdır.
12. Yeşil Kartta ülke kodu, düzenleyen sigortacının kodu ve Yeşil Kartın numarası yazılı olmalıdır.
13. Sigortalı aracın plakası, yoksa şase numarası veya motor numarası yazılı olmalıdır.
14. Aracın markası ve tipi (römork, çekici, karavan, vb.) yazılı olmalıdır.
15. Poliçe hamili veya araç kullanıcısının isim ve adresi ile sigortacının adı ve adresi yazılı olmalıdır.
16. Türkiye’nin uluslararası kısaltması olan TR`nin üstü çizili değilse Yeşil Kartlar, tüm Türkiye’de (Asya ve Avrupa yakası olmak üzere) geçerlidir.
17. Yeşil Kartın üzerine eklenmiş her türlü not geçersizdir.
18. Sisteme üye devletlerin uluslararası kısaltmaları Yeşil Kartın arka yüzünde o ülke Bürolarının iletişim bilgileri ile birlikte yazılıdır.

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK OLAN YENİ FORMAT

1) Sağ köşedeki hologram kaldırılmıştır.

2) Sol köşedeki Büromuz logosu değişmiştir.

3) Geçerli olduğu ülkeler başlığına, AZ Azerbaycan ülke kodu ve coğrafi sınırları ile ilgili açıklama ilave edilmiştir.

4) Arka yüzünde ilgili ülke büroları adres listesine Azerbaycan bürosu ilave edilmiştir.

Mobirise