bootstrap templates

 İnşaat All Risk Sigortası.

İnşaatta %40 Varan İndirim Avantajı. En ucuz İnşaat Sigortası. OFEN'de

İNŞAAT ALL RISK SİGORTASI NEDİR?

  Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır.
Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunan İnşaat AllRisks Sigortası,

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Etiketler: inşaat all risk sigortası, inşaat sigortası, Esenyurt en ucuz inşaat sigortası, Bahçeşehir inşaat sigortası, Esenkent inşaat sigortası, Avcılar En Ucuz inşaat sigortası, Beylikdüzü inşaat sigortası, Başakşehir inşaat sigortası, Parsellerinşaat sigortası, Slivri inşaat sigortası, Çorlu En Ucuz inşaat sigortası, Tekirdağ inşaat sigortası, Çekmece inşaat sigortası, İstanbul inşaat sigortası, Edirne En ucuz inşaat sigortası, Sarıye inşaat sigortası, Bakırköy inşaat sigortası,Ofen inşaat sigortası,Ofen inşaat Sigorta, En iyi inşaat all risk sigortası

• Yangın, yıldırım, infilak,hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
• Sel ve su baskını,yağmur, kar, çığ, fırtına,
• Deprem, yer kayması,toprak çökmesi, kaya düşmesi,
• Hırsızlık, Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,
İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar
• Enkaz kaldırma
• İnşaat makineleri
• Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
• Mevcut yapılar, şantiye tesisleri,grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
• Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları
• Poliçe Genel Şartları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu sigortanın ayrılmaz ekidir. 

 Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar.
Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar.
Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,
Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri.
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,
3 üncü maddenin (o) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Mühendislik Sigortaları'nın en gelişmiş ve modern ürünlerinden olan İnşaat All Risk Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olmuştur. İnşaat All Risk Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca güvence kapsamındadır.
Montaj tüm riskler sigortasının sunduğu güvencelerden bazıları;
Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hava taşıtlarının çarpması
Yangın, yıldırım, infilak, yangınla mücadelenin sebep olduğu hasarlar
Hırsızlık ve sabotaj
Çalışanlardan kaynaklanan hatalar ve yetersizlikler
Düşme, kırılma, çarpma, yuvarlanma
Dört haftalık tecrübe devresi

Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için, güvenceler de gerekir.
Makinelerin, tesislerin deneme devresinden sonra çalışır halde iken veya işletmeye alındığında, ani ve beklenmedik sebeplerden dolayı oluşan kayıp ve zararların yol açtığı onarım ve yenilenme masraflarıMakine kırılma sigortasının sunduğu güvencelerden bazıları; Personel, çalışan veya 3. şahıslardan kaynaklanan hatalar, yetersizlikler ve sabotaj
Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması
Kısa devre, voltaj yükselmesi
Tıkanma, yabancı madde girmesi
Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar
Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi

Mobirise