website maker

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlıkta %40 Varan İndirim Avantajı. En ucuz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. OFEN'de


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

  SGK, özel sağlık sigortası olanlara yeni bir düzenlemeyle destek vererek, özel sağlık sigortası olan hastaların faturalarının belli bir kısmını kuruma yansıtabilmelerini sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü B.13.2.SGK.0.11.05.03 / 674 sayılı 28.06.2012 tarihinde bir genelge yayınlayarak “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” hakkında bazı düzenlemeler yapmıştır.Düzenlemeyle, kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsam dahiline alınmış olsa bile kısmen karşılanan sağlık harcamalarının oluşması durumunda veya kişilerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı talep etmeleri halinde tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin rahat ve sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Ayrıca kuruma geri ödemelerdeki uygulama farklılıklarının kaldırılarak, yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi tasarlanmıştır.
 
Bugüne kadar özel sağlık sigortası olanlar tedavi giderlerini ya sigorta şirketine ya da SGK’ya fatura edebiliyorlardı. Özel hastaneler de sağlık harcamalarının tamamını özel sigortalardan alıyorlardı. Bu getirilen yeni düzenleme ile SGK tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar destekleyici sağlık sigortası (tamamlayıcı sağlık sigortası) ile kapsama alınabilmektedir.Tamamlayıcı sağlık sigortası isteğe bağlı özel bir sigorta türü olup, sigorta kapsamında verilebilecek olan hizmetler şunlardır.
 
a) Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.),
b) İlave ücret tutarları,
c) Konaklama, otel ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
d) Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutarlar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değerlendirilebilecektir.
 
Tamamlayıcı sağlık sigortasında, hasta katılım payları sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşlemleri Nasıl Yapılacak?
 
Özel sigorta şirketlerine prim ödemek suretiyle özel sağlık sigortası poliçesi satın almış olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında karşılaşılabilecek durumlarda yapılacak iş ve işlemler ise şu şekildedir:
 
Sağlık hizmet sunucusu ile özel sağlık sigortası şirketi arasında, sağlık hizmeti sunumuna ait bedellerin ödenmesine ilişkin olarak aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde, Kurum mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
Bu durumda, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasına sahip genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere aynı tedavi döneminde sunulan sağlık hizmet bedellerinden;
 
1. Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ait olanlar, Kurum mevzuatı çerçevesinde Kuruma,
2. Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan ve tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası poliçesi kapsamında tanımlı olanlar, ilgili özel sağlık sigortası şirketine,
3. Sigorta poliçesi kapsamında yer almayan ilave ücret, otelcilik hizmeti, kapsam dışı sağlık hizmeti gibi hasta tarafından karşılanması gereken tutarlar ise hastaya fatura edilecektir.
4. Hasta katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamayacağından hastalar tarafından ödenecektir.
 
Özel Sağlık Sigortası Kapsamına Girmeyen Hizmetler Hangileridir?
 
Satın alınabilecek bir özel sağlık sigortası ile kapsam altına alınmayan hizmetler şunlardır;
 
a) SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller (güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan işler vb.),
b) Özel hastanelere ödenen ilave ücret tutarları,
c) İster özel, ister kamu, tüm hastanelerde özel oda, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlardır.
 
Yeni Uygulamanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
 
Uygulama ile oluşacak sıkıntılar şunlar olarak öngörülmektedir:
 
 
1) Yeni SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile artık reçetede sadece 4 kalem ve 1 kutu bedeli karşılanacaktır. Bu durum hasta kuyruklarının uzamasına neden olabilecek bir durumdur.
 
Yeni uygulamanın avantajları ise şöyle olacaktır:
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası alanların özel hastanelere ödenen ilave (fark) ücretler ile kamu hastanelerine ödenen özel yatak ücretlerini, özel sağlık sigortasına yansıtılabilecek olmaları avantaj olarak düşünülmelidir.
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?
 
SGK tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası hususunda yayınlanmış olan genelge ile uygulamaya başlandığı düşünülmemelidir. Tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortasına ilişkin düzenleme yapmak Hazine Müsteşarlığı’nın yetkisindedir. Yani bu uygulamadan faydalanmaya başlamak için Hazine’den bu yönde bir düzenleme çıkmasının beklenmesi gereklidir.
 

Etiketler: özelsağlık sigortası nedir, en uygun sağlık sigortası,sağlık sigortasından nasıl ayarılabilirim, tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, en ucuz sağlık sigortası, sağlık sigortası Hesaplama Nasıl Yapılır, Esenyurt en ucuz özel sağlık sigortası, Bahçeşehir sağlık sigortası, Esenkent sağlık sigortası, Avcılar En Ucuz özel sağlık sigortası, Beylikdüzü sağlık sigortası , Başakşehir sağlık sigortası , Parseller sağlık sigortası ,Slivri özel sağlık sigortası, Çorlu En Ucuz sağlık sigortası,Tekirdağ sağlık sigortası, Çekmece sağlık sigortası, İstanbul özel sağlık sigortası, Edirne En ucuz özel sağlık sigortası, Sarıye sağlık sigortası, Bakırköy sağlık sigortası, Ofen sağlık sigortası, Ofen Sigorta, En iyi özel sağlık sigortası, Esenyurt Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Bahçeşehir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Esenkent Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, avcılar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Parseller Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Şirinevler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, çerkezköy Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Marmara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Bursa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Çorlu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, En iyi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası esenyurt

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’lıların özel sağlık hizmetini oldukça uygun fiyata almalarını sağlayan sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişi, SGK ve sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden (Sigortalı sadece 12 TL’lik katkı payı ücretini ödemektedir.) belirlenen şartlar dahilinde hizmet alabilir. TSS’de öncelikli şart kişinin SGK’lı olmasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları kişinin yaşı, poliçenin kapsamı ve teminatları, sigortalının yaşadığı şehir gibi faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası fiyatlarına göre çok daha cüzi rakamlardadır.

Özel sağlık sigortası, sigorta yaptıran kişilerin sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Özel sağlık sigortası yaptırarak, herhangi bir kaza veya hastalık geçirmeniz halinde özel sağlık kuruluşlarında tedavi olmak isterseniz ödeyeceğiniz ücret miktarı oldukça azalacaktır. Özel sağlık kurumlarında devlet hastanelerine göre daha kaliteli hizmet alabilirsiniz. İstediğiniz doktoru seçerek tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hastanede yatmanız gereken durumlar olursa daha konforlu odalarda kalma şansına sahip olursunuz.

Özel sağlık sigortası fiyatları sigortanın kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Sigorta poliçesi teminatı belirlenirken ücreti belirleyen en önemli etkenler sigortalının sağlık geçmişidir.

Sigorta şirketleri sigorta edilecek kişinin yaş, cinsiyet, medeni hal gibi kişisel bilgilerini, şu anki sağlık durumunu, kronik bir rahatsızlığının olup olmadığını, daha önce geçirdiği hastalıkları, ailesinde daha önceden var olan kalıtsal hastalıklarını özellikle incelemektedir. Buna göre riskler belirlenerek sigorta poliçesi fiyatı belirlenmektedir.

Ayakta tedavi teminatı ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:
- Hekim muayenesi
- Tanı amaçlı incelemeler
- İlaçlar
- Fizik tedavi

Mobirise